Kellerhuis Kreaties Online Cursussen

Algemene Info


Hoe zit een online-cursus in elkaar?

Vanaf de startdatum van een cursus zal elke week een les op internet geplaatst worden. Het wachtwoord om de les te kunnen bekijken krijg je per email toegezonden. Een les bestaat uit meerdere delen met oefeningen en één of twee huiswerkopdrachten.
Aan het einde van een aantal cursussen wordt er een eindopdracht gemaakt. Voor alle cursussen (uitgezonderd de gratis cursussen) geldt: als alle opgaven voldoende gemaakt zijn binnen de cursusduur, dan wordt er een certificaat uitgereikt via internet.


Wie kan een cursus volgen?

De cursussen zijn geschikt voor iedereen die er zin in heeft.


Basiskennis

Om goed mee te kunnen doen, is het nodig dat je kunt: surfen en emailen, bestanden opslaan en openen. Waar kennis nodig is van onderdelen uit andere cursussen wordt dit vermeld.


Vragen tijdens de cursus

De vragen die je hebt tijdens de cursus kun je stellen via een email-lijst of een mededelingenbord (Bulletinboard). Als één van je klasgenoten het antwoord weet, hebben we heel graag dat die reageert. Van het beantwoorden van vragen leer je immers ook nog weer meer. De docent zal altijd in de gaten houden of het antwoord gegeven wordt en of het volledig is.